Antanas Zinovičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Rožėnė Justė; Zinovičius Antanas; Kačinskaitė Barbora; Bučinskas Vytautas; Ramanavičius Arūnas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Microbial fuel cell-based toxicity sensor. Automation 2020: Towards industry of the future. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030409708, p. 379-388. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Vilkončius Raimundas; Rožėnė Justė; Zinovičius Antanas; Balitskyi Oleksii; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas; Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas. Method for living cell mechanical properties evaluation from force-indentation curves. Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030132729, p. 657-663. [M.kr.:N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Dzedzickis Andrius; Čereška Deividas; Zinovičius Antanas; Jakštas Žilvinas; Bučinskas Vytautas; Ramanavičius Arūnas. Evaluation of yeast mechanical properties by atomic force microscopy. 2020 IEEE Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 30 April 2020, Vilnius, Lithuania: proceedings of the conference / organized by Vilnius Gediminas Technical University. Piscataway, NJ: IEEE, 2020. ISBN 9781728197791, p. 1-4. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Zinovičius Antanas; Aukščionis Vilius; Kisieliūtė Aura; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas. Local electrochemical impedance spectroscopy for the evaluation of labelled antibodies. Chemistry and chemical technology: Lithuanian chemists conference, 2019 May 16, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius: conference book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701676, p. 133. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Kisieliūtė Aura; Aukščionis Vilius; Zinovičius Antanas; Ramanavičius Arūnas. Electrochemical response of biocomposites consisting of saccharomyces cerevisiae, carbon nanotubes and polypyrrole for anode modification. Advanced materials and technologies: book of abstracts of 20th international conference - school, 27-31 August 2018, Palanga, Lithuania.. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1822-7759. 2018, p. 165. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Zinovicius Antanas; Aukscionis Vilius; Petroniene Jurate; Mikoliunaite Lina; Petrasauskiene Neringa; Morkvenaite-Vilkonciene Inga; Ramanavicius Arunas. Effect of 9,10-phenanthrenequinone on physical properties of saccharomyces cerevisiae. Advanced materials and technologies: book of abstracts of 20th international conference - school, 27-31 August 2018, Palanga, Lithuania.. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1822-7759. 2018, p. 34. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Alaburdaitė Rasa; Paluckienė Edita; Petrašauskienė Neringa; Zinovičius Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Ramanavičius Arūnas. Modification of polyamide surface with CuxS layers. Chemistry and chemical technology 2017 : proceedings of the international conference, April 28th, 2017, Kaunas. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 2538-7359. 2017, p. 67. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Petrašauskienė Neringa; Zinovičius Antanas; Vilkončius Raimundas; Alaburdaitė Rasa; Paluckienė Edita; Ramanauskas Rimantas; Ramanavičius Arūnas. Application of scanning electrochemical microscopy for investigation of CuxS layers. SECM-9 : The 9th workshop on scanning electrochemical microscopy and related techniques, August 13 -17, 2017, Serock, Poland : programme & book of abstracts / Organized by Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences. Warsaw: [s.n.]. ISBN 9788393929504. , 49-p, p. 114. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Rožėnė Justė; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Zinovičius Antanas; Žutautas Vytautas; Bučinskas Vytautas; Ramanavičius Arūnas. Improvement of electron transfer in microbial fuel cell using two redox mediators based system. Open readings 2019: 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania: abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019, p. 32. [M.kr.:N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Rožėnė Justė; Zinovičius Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Elektronų pernešimo gerinimas naudojant dviejų mediatorių sistemą mikrobiniuose biokuro elementuose. Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai: 9-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2019 m. kovo 12 d. : pranešimų santraukos. Vilnius: [Lietuvos mokslų akademija], 2019, p. 25. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Zinovičius Antanas; Aukščionis Vilius; Kisieliūtė Aura; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Žutautas Vytautas; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas. Application of scanning electrochemical microscope for the evaluation of antibody immobilization efficiency. Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379, p. 380. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Zinovicius Antanas; Aukscionis Vilius; Morkvenaite-Vilkonciene Inga; Petroniene Jurate Jolanta; Kisieliute Aura; Petrasauskiene Neringa; Kirdeikiene Aliona; Ramanauskas Rimantas; Ramanavicius Arunas. Treatment of yeast cells by electric field. Open readings 2018: 61st international conference for students of physics and natural sciences, March 20-23, 2018, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. [S.l.]: [s.n.], 2018, p. 107. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Zinovičius A.; Aukščionis V.; Morkvėnaitė-Vilkončienė I.; Petronienė J.J.; Petrašauskienė N.; Ramanavičius A.. Skenuojančios elektrocheminės ir atominių jėgų mikroskopijų taikymas mielių saccharomyces cerevisiae tyrimuose. Studentų moksliniai tyrimai 2017/2018: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786099590516, p. 162-164. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Aukscionis Vilius; Zinovicius Antanas; Kisieliute Aura; Petroniene Jurate; Mikoliunaite Lina; Vilkonciene-Morkvenaite Inga; Ramanavicius Arunas. Electrochemical activity of polypyrrole modified saccharomyces cerevisiae. Open readings 2018: 61st international conference for students of physics and natural sciences, March 20-23, 2018, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. [S.l.]: [s.n.], 2018, p. 221. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Kisieliūtė Aura; Aukščionis Vilius; Zinovičius Antanas; Petronienė Jūratė Jolanta; Popov Anton; Ramanavičius Arūnas; Etienne Mathieu. Biocomposites with polypyrrole for bio-electrochemical devices. ElecNano8: Electrochemistry for nano & nano for electrochemistry, May 29-31, 2018, Nancy, France. Nancy: LCPME, 2018, p. 103. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Aukščionis Andrius; Ašmontas Simonas Vytautas; Zinovičius Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Petronienė Jūratė Jolanta; Mikoliūnaitė Lina; Ramanavičius Arūnas. The effect of quinone toxicity on Chlorococcum, investigated by fast Fourier transformation electrochemical impedance spectroscopy and atomic force microscopy. Current Trends in Electrochemistry and Material Sciences 2017 : book of abstracts of the 10th international nanoconference, October 24th-25th, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius University. [Vilnius]: [s.n.], 2017, p. 20. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Zinovičius Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Vilkončius Raimundas; Petronienė Jūratė Jolanta; Petrašauskienė Neringa; Alaburdaitė Rasa; Paluckienė Edita; Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Kirdeikienė A.; Ramanauskas Rimantas; Ramanavičius Arūna. Scanning electrochemical and atomic force microscopy as a tools for the investigation of yeasts Saccaromyces serevisiae. Current Trends in Electrochemistry and Material Sciences 2017 : book of abstracts of the 10th international nanoconference, October 24th-25th, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius University. [Vilnius]: [s.n.], 2017, p. 17. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]