Saulius Stravinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Rimkus Alfredas; Stravinskas Saulius; Matijošius Jonas. Comparative study on the energetic and ecologic parameters of dual fuels (Diesel–NG and HVO–Biogas) and conventional diesel fuel in a CI engine. Applied science. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. vol. 10, iss. 1 (2020), p. 1-20. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2019 - Rimkus Alfredas; Žaglinskis Justas; Stravinskas Saulius; Rapalis Paulius; Matijošius Jonas; Bereczky Akos. Research on the combustion, energy and emission parameters of various concentration blends of hydrotreated vegetable oil biofuel and diesel fuel in a compression-ignition engine. Energies. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 15 (2019), p. 1-18. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Rimkus Alfredas; Vipartas Tadas; Matijošius Jonas; Stravinskas Saulius; Shepel Oleksandra. Energy and ecological CI engine indicators having replaced diesel with chicken fat. TRANSBALTICA XI: Transportation science and technology: Proceedings of the international conference TRANSBALTICA, May 2-3, 2019, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030386658, p. 484-493. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Stravinskas Saulius; Rimkus Alfredas; Kriaučiūnas Donatas. Analysis of the combustion process of a compression ignition engine running on diesel and natural gas. TRANSBALTICA XI: Transportation science and technology: Proceedings of the international conference TRANSBALTICA, May 2-3, 2019, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030386658, p. 591-600. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Stravinskas Saulius; Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas. Dyzelino biologinio užterštumo eksperimentinis tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 72-77. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Stravinskas Saulius; Rimkus Alfredas. Dujų, kaip pagrindinių degalų, naudojimas slėginio uždegimo variklyje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 67-73. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Rimkus Alfredas; Vipartas Tadas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas; Melaika Mindaugas. Slėginio uždegimo variklio energetinių rodiklių vertinimas dyzeliną pakeitus gyvūninės kilmės degalais. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 94-100. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Stravinskas Saulius; Rimkus Alfredas. Skirtingų atsinaujinančio biodyzelino rūšių palyginimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. 2017, Nr. 1, p. 101-104. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Rimkus Alfredas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas; Vipartas Tadas; Kaikaris Petras; Matijošius Jonas. Vidaus degimo variklių alyvų priedo „Tufoil“ įtakos degalų sąnaudoms tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 96-101. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Rimkus Alfredas; Bučinskas Edvinas; Stravinskas Saulius; Matijošius Jonas. Dyzelinio variklio, veikiančio dvigubais degalais, indikatorinio slėgio variacijos tyrimas. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2019, [Nr.] 10, p. 28-33. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas; Stravinskas Saulius. Dyzelino ir biodyzelino mišiniais veikiančio variklio ekologinių rodiklių tyrimas. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2018, [Nr.] 9, p. 10-14. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Stravinskas Saulius; Nagurnas Saulius. Lengvųjų automobilių stabdymo parametrų tyrimas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 58-61. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]