Vaidas Guogis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Guogis Vaidas. "Умные" блоки для AutoCAD. CAD/CAM/CAE observer. Riga.. ISSN 1407-7183. no 2(15), с. 73-74 (2004), p. 73-74. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]