Ugnius Ragauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas; Bagdžiūnaitė Renata; Puzienė Rūta; Stanionis Arminas; Ragauskas Ugnius. Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications. Geografie. Prague: Czech Geographic Society. ISSN 1212-0014. Vol. 121, iss. 3 (2016), p. 349-367. [M.kr.:T 003; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Research on presice point positioning and Real-Time Kinematics corrections for unmanned aerial vehicle global positioning systems. Aviation. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. Vol. 21, iss. 1 (2017), p. 17-22. [M.kr.:T 003; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Research of remotely piloted vehicles for cargo transportation. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 20, no. 1 (2016), p. 14-20. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Valdatta Marcello; Bručas Domantas; Tomkus Vidmantas; Ragauskas Ugnius; Razgūnas Matas. New parabolic flight platform for microgravity experiments. Proceedings of the 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, Tromso, Norway, 7-12 June 2015 (ESA SP-730, September 2015) / edited by L. Ouwehand. Noordwijk: ESA Communications, ESTEC, 2015. ISSN 0379-6566, p. 519-523. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bručas Domantas; Ragauskas Ugnius. Comparison of UAV images processing softwares. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 2, iss. 2 (2014), p. 111-121. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Bajarūnas Gražvydas; Šegžda Gytis. Nuotoliniu būdu valdomo universalaus mažo skraidančio sparno koncepcijos kūrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 82-85. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas. Bepiločių orlaivių taikymo Lietuvos kariuomenės oro taikiniams imituoti tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 67-69. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Ragauskas Ugnius. Krovinių gabenimas Šilutės potvynio užliejamoms teritorijoms. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. [D.] IX : [mokslinė konferencija]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. ISSN 1822-4652, p. 151-154. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas; Visockienė-Sužiedelytė Jūratė. Bepiločių orlaivių panaudojimo mieste tyrimas. 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminė konferencija, Miestų inžinerija ir geodezija, 2014 m. spalio 24 d. Vilnius = Proceedings of the 17th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“, Urban engineering and geodesy, 24 October, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2014. ISSN 2029-7149, p. 1-5. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Bručas Domantas; Ragauskas Ugnius; Bajarūnas Gražvydas; Berteška Eimantas; Kaizevičius Andrius. Jūros bei priekrantės zonų stebėjimas bepiločių orlaivių pagalba. Jūros ir krantų tyrimai – 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2013 balandžio 3-5, Klaipėda : konferencijos medžiaga.. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2013. ISBN 9789986313793, p. 43-46. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas. Magnetinio lauko imitavimo stendo kūrimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Aviacijos technologijos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 13 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-4]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Ragauskas Ugnius; Bručas Domantas. Žemės magnetinio lauko imitavimo stendo, skirto tirti magnetinių orientavimo sistemų parametrus, kūrimas ir tyrimas. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. : projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786610, p. 419-420. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]