Ieva Jakubėnaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Skrodenis Dovydas; Čygas Donatas; Jakubėnaitė Ieva. Traffic capacity analysis in a one-lane roadwork zone. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]