Darius Kulakovskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Kulakovskis Darius; Navakauskas Dalius. Automated metabolic P system placement in FPGA. Electrical, control and communication engineering / Riga Technical University. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 2255-9140. Vol. 10, iss. 1 (2016), p. 5-12. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Kulakovskis Darius; Sledevič Tomyslav; Gedminas Aurimas; Navakauskas Dalius. Alternative implementations of metabolic P system in FPGA. AIEEE’2016 : 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 4th IEEE workshop, November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. Washington: IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. 1-5. [M.kr.:N 009; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Kulakovskis Darius; Navakauskas Dalius. Automation of metabolic P system implementation in FPGA: a case study. AIEEE 2015. Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 2015 IEEE 3rd workshop, November 13–14, 2015 Riga, Latvia. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781509012015, p. 1-4. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Kulakovskis Darius. Intraveninio gliukozės tolerancijos testo metabolinės P sistemos įgyvendinimas apibendrintuoju kombinaciniu būdu. Mokslas – Lietuvos ateitis. Elektronika ir elektros inžinerija = Science – Future of Lithuania. Electronics and electrical engineering. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Kulakovskis Darius. Application prospects of Metabolic P system. Mokslas – Lietuvos ateitis : elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania : electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 3 (2015), p. 285-290. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Kulakovskis Darius. Metabolinės P sistemos įgyvendinimo lauku programuojamomis loginėmis matricomis tyrimas. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2019. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 9.429]