Gediminas Mikalkėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Mikalkėnas Gediminas; Bogdevičius Marijonas. Automobilio neaušinamų ir aušinamų stabdžių diskų termodinaminių procesų tyrimai. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 143-146. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]