Jūratė Janutėnaitė-Bogdanienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Bansevičius Ramutis Petras; Janutėnaitė-Bogdanienė Jūratė; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta. Single cylinder-type piezoelectric actuator with two active kinematic pairs. Micromachines. Basel: MDPI AG. ISSN 2072-666X. vol. 9, iss. 11 (2018), p. 1-13. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Grybas Ignas; Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Bubulis Algimantas; Janutėnaitė Jūratė; Kulvietis Genadijus. Ultrasonic standing waves-driven high resolution rotary table. Precision engineering. New York, NY: Elsevier. ISSN 0141-6359. vol. 45 (2016), p. 396-402. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Mačerauskas Eugenijus; Janutėnaitė Jūratė; Mažeika Dalius. Fine trajectory planning method for mobile piezorobots. Journal of vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. vol. 18, iss. 4 (2016), p. 2043-2052. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Bansevicius Ramutis; Kulvietis Genadijus; Jūrenas Vytautas; Janutėnaitė-Bogdanienė Jūratė. Piezoelectric kinematic pairs with several DOF in miniature high-resolution piezoelectric robots. Journal of vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. vol. 19, iss. 7 (2017), p. 5182-5190. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Janutėnaitė-Bogdanienė Jūratė; Mačerauskas Eugenijus; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Bansevičius Ramutis Petras. Cylindrical piezorobot’s trajectory planning and control. Journal of vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. vol. 19, iss. 4 (2017), p. 2670-2679. [M.kr.:N 009; T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mačerauskas Eugenijus; Janutėnaitė Jūratė; Drukteinienė Asta; Mažeika Dalius. Trajectory planning for stabilization system of nanosatellite. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 22-28. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Grybas Ignas; Bansevičius Ramutis Petras; Bubulis Algimantas; Jūrėnas Vytautas; Janutėnaitė Jūratė; Kulvietis Genadijus. R&D of high resolution rotary table based on the ultrasonic standing waves. Vibroengineering procedia : International conference Vibroengineering 2014, Katowice, Poland, 13-15 October, 2014. Kaunas: JVE International. ISSN 2345-0533. vol. 3 (2014), p. 55. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Mačerauskas Eugenijus; Janutėnaitė-Bogdanienė Jūratė; Kulvietis Genadijus; Drukteinienė Asta; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Lučun Andžej. Suplanuotomis trajektorijomis judančio cilindrinio pjezoroboto valdymas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : X respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2017. Vilnius: Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. , Nr. 1(10), p. 39-49. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Janutėnaitė Jūratė; Rybokas Mindaugas. Analysis of cylindrical piezoelectric actuator used in 3-DOF deflectors. Latest trends in engineering mechanics, structures, engineering geology : proceedings of the 7th international conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '14), Salerno, Italy, June 3-5, 2014. Mathematics and computers in science and engineering series. [T.] 26 / editors Giacomo Viccione, Claudio Guarnaccia. Sofia: WSEAS Press, 2014. ISSN 2227-4588, p. 86-91. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Janutėnaitė-Bogdanienė Jūratė; Kunigonytė Kornelija. Lietuviškų palydovų sėkmė užkoduota ir VGTU doktorantės tyrimuose. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(16), p. 40-45. [M.kr.:N 001; T 007; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Janutėnaitė-Bogdanienė Jūratė. Pjezorobotų trajektorijų valdymas nanopalydovų stabilizavimui. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika", 2019. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 9.000]