Edita Leonavičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Tarptautinio verslo derybų strategijų rengimą įtakojantys veiksniai: kainų diskriminacijos viešuosiuose pirkimuose atvejai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 93-103. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. International business negotiation strategies: cases of discrimination in public procurements. International journal of science and management studies (IJSMS). Tamil Nadu: Science Research Publication. vol. 2, iss. 3 (2019), p. 54-64. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Derybų strategijų ruošimas atsižvelgiant į konkurencijos mastą: rinkos apibrėžimo svarba. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 85-92. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Negotiating strategy: importance of the market definition. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 781-788. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Leonavičienė Edita; Slavinskaitė Neringa. AB „Vilniaus degtinė” ir AB „Stumbras” veiklos rodiklių 2007–2014 m. palyginamoji analizė ir vertinimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]