Andrius Januta

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Januta Andrius; Marozas Leonardas; Goranin Nikolaj. Informacinės saugos audito vykdymas remiantis ISO/IEC 27000 šeimos standartų reikalavimais. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31), p. 110-117. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]