Donatas Sankauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Sankauskas Donatas; Steišūnas Stasys; Bureika Gintautas. Keleivinių vagonų pakabos parametrų įtakos važiavimo tolygumui tyrimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“, 6 May 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2016, p. 17-21. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]