Vaiva Šlegerytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius; Šlegerytė Vaiva; Maskeliūnas Rytis; Damaševičius Robertas. Predicting the frequency characteristics of hybrid meander systems using a feed-forward backpropagation network. Electronics. Basel: MDPI AG. vol. 8, iss. 1 (2018), p. 1-13. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]