Vilius Kučiukas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2006 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Targamadzė Aleksandras; Kučiukas Vilius; Žalys Albertas. E-publishing developments at Lithuanian higher education institutions. 5th Global Congress on Engineering Education, Polytechnic University Brooklyn, New York, United States of America, 17-21 July 2006 / UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE), ILGEE, Polytechnic University Brooklyn. Melbourne: UICEE, 2006. ISBN 0732622956, p. 151-154. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]