Vigilija Klima

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida; Klima Vigilija; Jasaitis Dainius. Assessment of natural radionuclides in soil samples in specific areas on the territory of Lithuania. Romanian journal of physics. Bucharest: Publishing House of the Romanian Academy. ISSN 1221-146X. vol. 65, iss. 3-4 (2020), p. 1-12. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Jakimavičiūtė Maselienė Vaidotė; Cidzikienė Vigilija. Variability of hydrogeological parameters in the environment of new nuclear power plant in Lithuania. Applied radiation and isotopes. Oxford: Elsevier. ISSN 0969-8043. vol. 147 (2019), p. 35-39. [M.kr.:N 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Jakimavičiūtė-Maselienė Vaidotė; Cidzikienė Vigilija. Modelling of tritium transport in the underground water from hypothetical reactor at the new NPP site in Lithuania. Progress in nuclear energy. Philadelphia: Elsevier Inc. ISSN 0149-1970. Vol. 80 (2015), p. 1-6. [M.kr.:N 002; N 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Cidzikienė Vigilija; Girgždienė Raselė. Influence of refill soil and building material equivalent dose rate on new nuclear power plant sites. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 2 (2014), p. 259-264. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2015 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė Maselienė Vaidotė; Girgždienė Raselė; Ivanec Goranina Rūta. An application of fluorescent tracer to groundwater tracking. Open chemistry. Berlin: De Gruyter. ISSN 2391-5420. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 497-501. [M.kr.:N 002; N 005; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Cidzikienė Vigilija; Chadyšienė Renata; Miškinis Paulius; Jukna Artūras. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir polichlorintų dibenzofuranų sklaida aplinkos ore, Vilniaus mieste. Sveikatos mokslai. Vilnius: Asociacija žurnalas „Sveikatos mokslai“. ISSN 1392-6373. t. 29, Nr. 4 (2019), p. 42-47. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė-Maselienė Vaidotė; Girgždienė Raselė; Mažeika Jonas; Petrošius Rimantas. Assessment of tritium activity in groundwater at the nuclear objects sites in Lithuania. International journal of nuclear energy. .. ISSN 2356-7066. Vol. 2014 (2014), p. 201623-1-6. [M.kr.:N 002; N 012] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė-Maselienė Vaidotė; Girgždienė Raselė; Mažeika Jonas; Petrošius Rimantas. Assesment of tritium activity in groundwater at the nuclear objects sites in Lithuania. International Journal of Nuclear Energy. New York: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2356-7066. Vol. 2014 (2014), p. 1-6. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Cidzikienė Vigilija. Lygiavertės dozės galios potencialioje naujos atominės elektrinės aikštelėje analizė ir rezultatų interpretacija. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31), p. 104-109. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida; Cidzikienė Vigilija; Jasaitis Dainius. Natural radionuclides in soil and evaluation of their exposure in specific areas on the territory of Lithuania. 7th International conference on radiation in various fields of research (RAD 2019), June 10-14th, 2019, Herceg Novi, Montenegro : book of abstracts. Niš: RAD Centre, 2019, p. 443. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė-Maselienė Vaidotė. Assessment of tritium activity in groundwater at Visaginas Nuclear Power Plant site, Lithuania. 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE 2013), Barcelona, June 25-28, 2013 : book of abstracts. Brussels: European Association of Chemical and Molecular Sciences, 2013, p. 235. [M.kr.:N 002; N 005; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Cidzikienė Vigilija. Tritium radionuclide migration in groundwater. VII Krakowska konferencja młodych uczonych. No. 7. Krakow: Grupa naukowa Pro Futuro, 2012. ISBN 9788362218646, p. 161. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė-Maselienė Vaidotė. Investigation of equivalent dose rate variation in the ground-level air. 17th International conference “EcoBalt 2012”: book of abstracts, Riga, Latvia, October 18-19, 2012. Riga: University of Latvia Press, 2012, p. 20. [M.kr.:N 005; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Cidzikienė Vigilija; Chadyšienė Renata; Jukna Artūras. PCDD/F susiformavimo Vilniaus mieste ir pernašos atmosferoje tyrimas. 43-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2019 m. spalio 3-5 d., Kaunas: pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2019, p. 137. [M.kr.:M 004; N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė Maselienė Vaidotė. Uranine in groundwater as a tracer to assess flow velocities: two test cases in Lithuania. Tracer technologies to the benefit of better future: 7th international conference on tracers and tracing methods : Marrakech, October 13-15, 2014. Marrakech: 2014, p. 111. [M.kr.:N 012] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Cidzikienė Vigilija; Jakimavičiūtė-Maselienė Vaidotė.. An assessment of fluorescent tracer dyes used for groundwater tracing. Second international conference on radiation and dosimetry in various fields of research (RAD 2014) and second East European radon symposium (SEERAS) : abstracts book / editor Goran Ristić. Niš: University of Niš, 2014. ISBN 9788661251009, p. 273. [M.kr.:N 005; N 012] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Cidzikienė Vigilija. Radionuklidų sklaidos tyrimai ir vertinimas planuojamos atominės elektrinės aplinkoje : daktaro disertacija : technologijos mokslai, aplinkos inžinerija (04T). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 14.714]
2014 - Cidzikienė Vigilija. Radionuklidų sklaidos tyrimai ir vertinimas planuojamos atominės elektrinės aplinkoje. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 14.714]