Gabrielius Mejeras

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Mejeras Gabrielius; Rimkus Alfredas. Vandenilio įtakos variklio rodikliams, naudojant benzino ir etanolio mišinius, tyrimų apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 105-110. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]