Ulrika Varankaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Brattico Elvira; Varankaitė Ulrika. Aesthetic empowerment through music. Musicae Scientiae. London: SAGE. ISSN 1029-8649. vol. 23, iss. 3 (2019), p. 285-303. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]