Donatas Valiulis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Lenkutis Tadas; Dzedzickis Andrius; Balitskyi Oleksii; Petrauskas Liudas; Urbonas Rimgaudas; Bučinskas Vytautas; Valiulis Donatas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. „KUKA youBot“ dinaminių charakteristikų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-3. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Valiulis Donatas. Analizės metodai pasaulinėje valiutų rinkoje. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 69-72. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Valiulis Donatas. Su dvigubo kozirio portfeliu per finansų krizės sūkurius. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 4 (2009), p. 259-268. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Valiulis Donatas. Engineering education quality assurance: the essential pillar of higher education reform in Lithuania. Engineering education quality assurance: a global perspective / Patil, Arun S.; Gray, Peter J. (Eds.). New York: Springer US, 2009. ISBN 9781441905543, P. 191-198. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Valiulis Donatas. Reforms of higher education and current engineering education developments in Lithuania. Global Journal of Engineering Education. Melbourne: WIETE. ISSN 1328-3154. Vol. 12, no. 1 (2010), p. 38-44. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Valiulis Donatas. The internationalisation of higher education: a challenge for Universities. Global journal of engineering education / The UNESCO International Centre for Engineering Education. Melbourne-Wismar: UICEE. ISSN 1328-3154. Vol. 10, no. 2 (2006), p. 221-228. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Valiulis Donatas. Fundamental and technical analysis interaction in foreign exchange market. First international science conference "Knowledge society". Second international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2008). Sozopol, Bulgaria, September 3-5, 2008. Vol. 3. Sozopol: Kowledge Society Institute, 2008. ISSN 1313-4787, p. 131-134. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Valiulis Donatas; Valiulis Algirdas Vaclovas. Techniškųjų universitetų ir ūkio struktūrų veikla siekiant geresnės absolventų kompetencijos ir integracijos darbinėje veikloje. Technologijų mokslo srities specialistų kompetencija žinių ekonomikos kontekste : tarptautins mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Kauno technikos kolegija, 2006 m. gegužės 5 d. Kaunas: KTK, 2006. ISBN 9955572337, p. 19-24. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Valiulis Algirdas Vaclovas; Valiulis Donatas. Naujos medžiagos inžinerijoje ir jų komercializavimas. 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas- Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 9 d., medžiaga: plenarinis posėdis. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955280750, p. 32-46. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Lenkutis Tadas; Dzedzickis Andrius; Balitskyi Oleksii; Petrauskas Liudas; Urbonas Rimgaudas; Bučinskas Vytautas; Valiulis Donatas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Research of KUKA YouBot dynamics. Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379, p. 68. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]