Silvija Urnikytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Strainienė Eglė; Binkis Mindaugas; Urnikytė Silvija; Stankevičius Vaidotas; Sasnauskienė Aušra; Kundrotas Gabrielis; Kazlauskas Andrius; Sužiedėlis Kęstutis. Microenvironment dependent gene expression signatures in reprogrammed human colon normal and cancer cell lines. BMC Cancer. London: BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2407. Vol. 18 (2018), p. 1-11. [M.kr.:N 010; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.786]