Rokas Štrimaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Stefanovič Pavel; Kurasova Olga; Štrimaitis Rokas. The n-grams based text similarity detection approach using self-organizing maps and similarity measures. Applied sciences. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. vol. 9, iss. 9 (2019), p. [1-14]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]