Vigilijus Sadauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas; Sadauskas Vigilijus. Research on automobile technical state impact on road traffic accident level in the country. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 69-72. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Žuraulis Vidas; Sadauskas Vigilijus. Šiuolaikinių dyzelinių automobilių variklių kietųjų dalelių filtrų regeneracijos problemos. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 42, no 2-3 (2010), p. 196-203. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]