Vigilijus Sadauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Pukalskas Saugirdas; Pečeliūnas Robertas; Sadauskas Vigilijus; Kilikevičienė Kristina; Bogdevičius Marijonas. The methodology for calculation of road accident costs. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 30, no. 1 (2015), p. 33-42. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas; Sadauskas Vigilijus. Research on automobile technical state impact on road traffic accident level in the country. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 69-72. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Sadauskas Vigilijus. Drivers age and traffic accidents in Lithuania. Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-296X, p. 153-155. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Sadauskas Vigilijus. Mandatory vehicles' technical inspection system in Lithuania: present and prospects. Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 1822-296X, p. 87-90. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. ITS implementation stages in Lithuania. Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 215-218. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Sadauskas Vigilijus. Traffic accidents and vehicles speed. Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2007, p. 278-281. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Sadauskas Vigilijus. Traffic accidents investigation in Lithuania. Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822-296X, p. 237-239. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Pikūnas Alvydas; Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. Traffic accidents in Lithuania - safety investigation of the intersections in the Lithuanian state roads. Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822-296X, p. 286-288. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Pukalskas Saugirdas; Matijošius Jonas; Žuraulis Vidas; Sadauskas Vigilijus. Šiuolaikinių dyzelinių automobilių variklių kietųjų dalelių filtrų regeneracijos problemos. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 42, no 2-3 (2010), p. 196-203. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Sadauskas Vigilijus. Investigation of road accidents on Lithuanian state roads. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 21, no. 4 (2006), p. 289-292. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas; Sadauskas Vigilijus. The influence of vehicles speed on accident rates and their consequences. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 1 (2004), p. 15-19. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Sadauskas Vigilijus. Traffic safety strategies. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 18, no. 2 (2003), p. 79-83. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2000 - Sadauskas Vigilijus; Pukalskas Saugirdas. Optimalaus važiavimo greičio parinkimas atsižvelgiant į eismo avaringumą ir ekologiškumą. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XV, nr. 3 (2000), p. 133-137. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Sadauskas Vigilijus. Lengvųjų automobilių pasyviojo saugumo tyrimas. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XV, nr. 1 (2000), p. 41-47. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Pukalskas Saugirdas; Valiūnas Valdas; Sadauskas Vigilijus. Dujinių degalų panaudojimas dyzelyje. Transportas = Transport engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. t. 14, Nr. 5 (1999), p. 235-238. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. The influence of vehicles speed on accidents rates. Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955095113, p. 118-122. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Sadauskas Vigilijus. Traffic safety situation, goals and strategics in the Lithuania. Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1998, p. 116-124. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Pikūnas Alvydas; Sadauskas Vigilijus; Pumputis Vidmantas. Kelių eismo saugumo gerinimo priemonės. Aukštaitijos regiono mokslas ir pramonė : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2002. Kaunas: Technologija, 2002, p. 461-467. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Sadauskas Vigilijus. Lengvųjų automobilių pasyvaus saugumo tyrimas. Transportas-2000 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 5-6 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 160-170. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2008 - Sadauskas Vigilijus. Eismo įvykių tyrimo metodologija = : Methods of investigating traffic accidents. XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas = 14th world Lithuanian symposium on arts and sciences. 2008 m. lapkričio 26-30 d. Lemontas, Ilinojaus valstija, JAV : tezių rinkinys / JAV Lietuvių bendruomenės taryba, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, XIV MKS Programos rengimo komitetas. Vilnius: Lietuvos Mokslų akademija, 2008. ISBN 9789986080459, p. 189. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Sadauskas Vigilijus. Saugus eismas Lietuvoje. XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Čikaga, 2003 m. gegužės 21-25 : tezių rinkinys. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2003, p. 107. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Pikūnas Alvydas; Pumputis Vidmantas; Sadauskas Vigilijus. Investigation of the Lithuanian road traffic structure. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592, p. 21. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

Sadauskas Vigilijus. Lietuvos lengvųjų automobilių parko pavojingumo, pasyviojo ir bendrojo saugumo įvertinimas : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], . [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 8.643]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

1993 - Antanavičius Kazimieras; Bivainis Juozas; Čepas A.; Dieninis Jonas; Dilba Jurgis; Jonaitis Algimantas Jurgis; Rudalevičius Jonas; Sadauskas Vigilijus; Silickas Juozas; Valašimas Kęstutis. Statybos valdymas : vadovas. Vilnius: Amžius, 1993. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 19.786]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Sadauskas Vigilijus; Tauginienė Loreta. Étude des textes: ingénierie du transport = : Teksto suvokimas: transporto inžinerija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 5.450]
2010 - Sadauskas Vigilijus; Tauginienė Loreta. Etude des textes : ingénierie de transport = : Teksto suvokimas: transporto inžinerija: [mokomoji knyga]. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 6.714]
2007 - Sadauskas Vigilijus; Ažubalytė Rima; Aškinytė-Degėsienė Rasa; Čižauskaitė-Stanaitienė Rūta; Giršvildas Vaidas; Saniukas Kęstutis. Kaip mokyti saugaus eismo : metodinė knyga. Vilnius: TEV, 2007. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.143]
2007 - Sadauskas Vigilijus; Ažubalytė Rima; Aškinytė-Degėsienė Rasa; Čižauskaitė-Stanaitienė Rūta; Giršvildas Vaidas; Saniukas Kęstutis. Aš - eismo dalyvis : mokomoji medžiaga. Vilnius: TEV, 2007. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 4.500]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Sadauskas Vigilijus; Aškinytė-Degėsienė Rasa. Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas : neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 6.857]