Justė Rožėnė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Viržonis Darius; Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Rožėnė Justė; Vilkončius Raimundas; Vaičiulis Dainius; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas. The improvement of the accuracy of electromagnetic actuator based atomic force microscope operating in contact mode and the development of a new methodology for the estimation of control parameters and the achievement of superior image quality. Sensors and actuators A: Physical. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0924-4247. vol. 287 (2019), p. 168-176. [M.kr.:N 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Bružaitė Ingrida; Rožėnė Justė; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Ramanavičius Arūnas. Towards microorganism-based biofuel cells: the viability of saccharomyces cerevisiae modified by multiwalled carbon nanotubes. Nanomaterials. Basel: MDPI. ISSN 2079-4991. vol. 10, iss. 5 (2020), p. 1-4. [M.kr.:N 003; T 005; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Rožėnė Justė; Zinovičius Antanas; Kačinskaitė Barbora; Bučinskas Vytautas; Ramanavičius Arūnas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Microbial fuel cell-based toxicity sensor. Automation 2020: Towards industry of the future. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030409708, p. 379-388. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Vilkončius Raimundas; Rožėnė Justė; Zinovičius Antanas; Balitskyi Oleksii; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas; Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas. Method for living cell mechanical properties evaluation from force-indentation curves. Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030132729, p. 657-663. [M.kr.:N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Rožėnė Justė; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. Suvirinimo medžiagų įtakos karštojo cinkavimo proceso kokybei tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-4. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Dzedzickis Andrius; Bartušis Domantas; Kovalevskyi Viktor; Makulavičius Mantas; Šumanas Marius; Petronis Algirdas; Bučinskas Vytautas; Rožėnė Justė; Konstantinavičiūtė Aušra Liucija; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Research on scanning electrochemical microscopy positioning accuracy. Open readings 2019. 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379, p. 303. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Rožėnė Justė; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Zinovičius Antanas; Žutautas Vytautas; Bučinskas Vytautas; Ramanavičius Arūnas. Improvement of electron transfer in microbial fuel cell using two redox mediators based system. Open readings 2019: 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania: abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019, p. 32. [M.kr.:N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Rožėnė Justė; Zinovičius Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Elektronų pernešimo gerinimas naudojant dviejų mediatorių sistemą mikrobiniuose biokuro elementuose. Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai: 9-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2019 m. kovo 12 d. : pranešimų santraukos. Vilnius: [Lietuvos mokslų akademija], 2019, p. 25. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Petroniene Jūratė; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Rožėnė Justė; Ramanavičius Arūnas. Electrochemical impedance spectroscopy as a tool for the investigation of redox activity of living cells. Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379, p. 120. [M.kr.:N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]