Asta Petrikienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Petrikas Martynas; Petrikienė Asta. Antanas Sutkus i paradoks litewskiej awangardy teatralnej. Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej : wybór tekstów źródłowych. Warszawa: Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. ISBN 9788363276904, p. 134-146. [M.kr.:H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Petrikienė Asta; Petrikas Martynas. Lietuvių teatro avangardas: ankstyvieji mėginimai. Teatras - Lietuvos istorijos dokumentas: mokslinės konferencijos leidinys; 2018 m. lapkričio 29 d.. Vilnius: "Krantų" redakcija, 2019. ISBN 9789955857280, p. 38-45. [M.kr.:H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Petrikas Martynas; Petrikienė Asta. Avant-garde theatre and social space: Lithuanian examples. Reclaimed avant-garde: spaces and stages of avant-garde theatre in Central-Eastern Europe. Warsaw: Zbignew Raszewski Theatre Institute, 2018. ISBN 9788366124059, p. 100-116. [M.kr.:H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.214]