Asta Petrikienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Petrikas Martynas; Petrikienė Asta. Antanas Sutkus i paradoks litewskiej awangardy teatralnej. Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej : wybór tekstów źródłowych. Warszawa: Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. ISBN 9788363276904, p. 134-146. [M.kr.:03H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.929]