Alma Molytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Urnikytė Alina; Molytė Alma; Pranckevičienė Erinija; Kučinskienė Zita Aušrelė; Kučinskas Vaidutis. Inferring effective population size and divergence time in the Lithuanian population according to high-density genotyping data. Genes. Basel: MDPI. ISSN 2073-4425. vol. 11, iss. 3 (2020), p. 1-10. [M.kr.:N 009; N 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Paulavičienė Ieva Jūra; Liubšys Arūnas; Molytė Alma; Eidukaitė Audronė; Usonis Vytautas. Circadian changes in the composition of human milk macronutrients depending on pregnancy duration: a cross-sectional study. International breastfeeding journal. London: BMC. vol. 15 (2020), p. [1-9]. [M.kr.:M 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Molytė Alma; Urnikytė Alina; Kučinskas Vaidutis. A comparative analysis of mathematical methods for homogeneity estimation of the Lithuanian population. Acta medica Lituanica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. vol. 26, no. 4 (2019), p. 211-216. [M.kr.:N 009; N 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]