Šarūnas Mikučionis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. The influence of non-uniformity of the multi- conductor line parameters on frequency responses of the meander delay line. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 6 (2013), p. 81-86. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Synthesis of six-conductors symmetrically coupled microstrip line, operating in a normal mode. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 4(110), p. 47-52. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Investigation of normal modes in microstrip multiconductor line using the MoM. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 4(100). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Urbanavičius Vytautas; Mikučionis Romualdas; Martavičius Romanas. Model of the coupled transmission lines with a non-uniform dielectric. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 5(77), p. 23-28. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Quasi-tem analysis of coupled microstrip lines on multilayered dielectric. EMD'2012 : proceedings of the 22nd International Conference "Electromagnetic disturbances", September 20-21, 2012, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 1822-3249, p. 91-96. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Synthesis of microstrip multiconductor lines, operating in normal mode. 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010 : conference proceedings. Vilnius: GEOZONDAS Ltd. ISBN 9781424452880. Vol. 1 (2010), p. 353-356. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas; Gurskas Antanas; Krukonis Audrius. The influence of the air gap on the characteristics of the double-shielded microstrip delay devices. Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. Warsaw: Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 90, iss. 6 (2014), p. 275-279. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas. Daugialaidės linijos parametrų netolygumų įtaka meandrinių vėlinimo linijų dažninėms charakteristikoms. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 211-217. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas. Susietųjų mikrojuostelinių linijų dažninės charakteristikos. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 173-180. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Mikučionis Šarūnas. Synthesis of multiconductor microstrip lines operating in normal modes. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 1 (2012), p. 71-76. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Mikučionis Šarūnas. Modelling of stratified dielectric medium stripline delay devices. Vilnius: VGTU leidykla "Technika", 2014. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 9.571]