Olga Lingaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Lingaitienė Olga. A mathematical model of selecting transport facilities for multimodal freight transportation. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 1 (2008), p. 10-15. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Piliutkevič Vitalij; Lingaitienė Olga. Determining technological expenses in freight transportation by road transport. Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2007, p. 198-201. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Lingaitienė Olga. Generalized model of transportation cargo quantity and using transports vehicles. Transport means - 2005 : proceedings of the 9th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania : [selected papers]. Kaunas: Technologija, 2005. ISSN 1822-296X, p. 267-271. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Lingaitienė Olga; Lingaitis Vytautas. Use of an expenditure reducing model in railway carriage. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 21, no. 1 (2006), p. 53-55. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Fadina Olga. The analysis of road infrastructure development financing in Lithuania. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 21, no. 1 (2006), p. 56-61. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Limba Rimantas; Fadina Olga. Determining of vehicle capacity based on a lot size of goods. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 2 (2004), p. 92-95. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Fadina Olga; Mazūra Mindaugas. Prediction in logistics using functions with flexible structure. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 18, no. 3 (2003), p. 114-119. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Mazūra Mindaugas; Fadina Olga. The reliability of forecasts in transportation. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 17, no. 6 (2002), p. 219-222. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Lingaitis Vytautas; Fadina Olga. Cost analysis of passenger transportation by railway. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 7, no. 2 (2006), p. 267-270. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Fadina Olga; Lingaitis Vytautas. Application of a general model of multimodal transportation in logistics. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 7, no. 1 (2006), p. 92-96. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Lingaitis Leonas Povilas; Fadina Olga. Investigation of the possibility to establish a logistics centre in Vilnius region and its potential benefits. Transport and telecommunication : proceedings of the international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 5, no. 1 (2004), p. 53-59. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Klimavičienė Kamilė; Lingaitienė Olga. Ryšių su klientais valdymo (angl. Customer relationship management) sistemų diegimo problematika Lietuvoje. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Lingaitis Vytautas; Fadina Olga. Rational distribution of investment in road system. trans & MOTAUTO'05+: 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo: proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, National Military University "Vassil Levski", Federation of Scientific-Technical Unions in Bulgaria. Vol. 5, Logistics & management. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322130, p. 96-99. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Fadina Olga; Lingaitis Vytautas. Multiple criteria analysis of transport logistics problems. TRANSCOM 2005: 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina, Slovak Republic 27-29 June 2005 / University of Žilina. Žilina: University of Žilina, 2005. ISBN 8080704198, p. 129-132. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Fadina Olga; Lingaitis Vytautas. Multicriterion analysis of integration of transport structures in macrologistical systems. trans & MOTAUTO'05+: 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo: proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, National Military University "Vassil Levski", Federation of Scientific-Technical Unions in Bulgaria. Vol. 5, Logistics & management. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322130, p. 126-128. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Lingaitis Vytautas; Fadina Olga. Developing income-expenses models for railroad passenger transportation. TRANSCOM 2005: 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina, Slovak Republic 27-29 June 2005 / University of Žilina. Žilina: University of Žilina, 2005. ISBN 8080704198, p. 133-136. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Fadina Olga. Supaprastintų muitinės procedūrų taikymo Lietuvoje atsiradimo pagrindimas. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 147-154. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Piliutkevič Vitalij; Fadina Olga. Logistinių sistemų projektavimo ir funkcionavimo cikliškai nepertraukiamo valdymo koncepcija. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 389-394. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Fadina Olga; Lingaitis Vytautas. Efektyvios logistinės sistemos atsargų valdymo analizė. Septintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057175, p. 221-227. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Fadina Olga. Tarpusavio sąveika ir ryšiai logistinėje grandinėje. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 168-172. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Fadina Olga; Jaržemskis Andrius. Prekių srautų tranzito per rytines Baltijos šalis tendencijų bei jas įtakojančių veiksnių analizė. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 104-109. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Fadina Olga. Prekės ciklo optimizavimas naudojant integruotą logistiką. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės mėn. 22 d., pranešimų medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055229, p. 284-288. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Fadina Olga. Integruotų logistikos sistemos procesų įvertinimas. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 44-50. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Jaržemskis Andrius; Fadina Olga. Integralinis ir diferencialinis logistikos reikšmės tarptautinėje prekyboje įvertinimas. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 255-263. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Elskytė Vida; Fadina Olga. Informacinių sistemų panaudojimo logistikoje galimybes ir nauda. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 66-75. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2000 - Fadina Olga. Sutarties tarp "Lietuvos geležinkelių" ir valstybės tobulinimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. gegužės mėn. 24 d., medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2000, p. 170. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2003 - Mazūra Mindaugas; Fadina Olga. Использование функций с гибкой структурной для прогнозирования грузооборота в логистической системе. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592, p. 24-25. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Lingaitis Leonas Povilas; Fadina Olga. Investigation of the possibility to establish a logistics centre in Vilnius region and its potential benefits. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592, p. 30. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Lingaitienė Olga. transporto priemonių poreikio modeliavimas krovinių vežimo logistikos grandyje. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 8.286]