Laimonas Jonuška

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida; Tvaronavičienė Manuela; Jonuška Laimonas. Evaluation of advertising campaigns on social media networks. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 10, iss. 4 (2018), p. 1-14. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]