Tomas Jačionis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Jačionis Tomas. Modern methods for detection of unmanned aerial vehicles. Mokslas – Lietuvos ateitis. Elektronika ir elektros inžinerija = Science – Future of Lithuania. Electronics and electrical engineering. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]