Nora Skaburskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Skaburskienė Nora; Butkienė Jolita. Netenkina studijų kokybė? Dalykai, kuriuos gali pakeisti patys studentai : Projektas„EAME studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų programų tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija“. Bolonijos procesas Lietuvoje: pasiekimai ir galimybės. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2016, p. 37-40. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]