Vida Malienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė; Malienė Vida. Analysis and identification of abandoned agricultural land using remote sensing methodology. Land use policy. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. vol. 82 (2019), p. 709-715. [M.kr.:04T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Dičiūnaitė-Rauktienė Rūta; Gurskienė Virginija; Burinskienė Marija; Malienė Vida. The usage and perception of pedestrian zones in Lithuanian cities: multiple criteria and comparative analysis. Sustainability. Basel: MDPI AG. Vol. 10, iss. 3 (2018), p. 1-22. [M.kr.:02T; 04T] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2017 - Burinskienė Marija; Bielinskas Vytautas; Podviezko Askoldas; Gurskienė Virginija; Malienė Vida. Evaluating the significance of criteria contributing to decision-making on brownfield land redevelopment strategies in urban areas. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 9, iss. 5 (2017), p. 1-17. [M.kr.:02T; 04S; 04T] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bagdžiūnaitė Renata; Malys Naglis; Malienė Vida. Close-range photogrammetry enables documentation of environment-induced deformation of architectural heritage. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 14, no. 6 (2015), p. 1371-1381. [M.kr.:02T; 04T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2005 - Malienė Vida; Cibulskienė Diana; Gurskienė Virginija. The Lithuanian real estate taxation system in the context of alien countries. International Journal of Strategic Property Management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 9, no. 1 (2005), p. 17-32. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Malienė Vida; Alexander K. Facility management interpretation in Europe. Podium : 10 Internationales Kolloquium Planungsinstrumente für das Projektmanagement am 19 und 20 Mai 2005 in Leipzig : Sonderheft 2005. 11 Jahrgang. Leipzig: HTWK. ISSN 1438-3926. Jg. 11, Sonderheft 1 (2005), p. 59-63. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Malienė Vida; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Aufgaben Litauens im Hinblick auf Raumplanung und Badenrecht. Les régions en face de l'aménagement du territoire, du droit du foncier et de la protection de l'environnement : 31e Symposium International FESF Strasbourg. Bern: Peter Lang, 2002. ISBN 3906769380, p. 229-244. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2001 - Malienė Vida. Valuation of commercial premises using a multiple criteria decision-making method. Property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0635. Vol. 5, no. 2 (2001), p. 87-98. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2001 - Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Malienė Vida; Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius-Bronius. Die Anwendung der mehrkriteriellen Methode bei der Bewertung von Erholungsgrundstucken. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VII, nr. 4 (2001), p. 327-333. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Malienė Vida. Valuation of commercial premises by the method of multiple criteria analysis. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 6 (2000), p. 457-463. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Malienė Vida. Lyginamosios vertės metodo apžvalga. Bonerio metodas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. T. VI, nr. 1 (2000), p. 46-52. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Malienė Vida; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Daugiakriterinės nekilnojamojo turto analizės vertės nustatymo metodas ir jo taikymas. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 5 (2000), p. 295-306. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
1999 - Malienė Vida; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius-Bronius. Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriteriniu metodu. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. 5, nr. 4 (1999), p. 272-284. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Malienė Vida; Gurskienė Virginija; Cibulskienė Daiva; Keith Alexander. The Lithuanian real property taxation in the context of EU countries. Facility Management: Tagungsband, Frankfurt am Main 19. - 21. April 2005. Berlin; Offenbach: VDE Verlag GMBH, 2005. ISBN 3800728842, p. 565-581. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2005 - Malienė Vida. Die Forderung des Umweltschutzes durch die Bodenordnung in Litauen. 33e Symposium International FESF Strasbourg : Recent Developments in Environmental Protection. Vol. 40, Social Strategies. Bern: Peter Lang, 2005. ISBN 3039106120, p. 147-156. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Malienė Vida; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Application of a new multiple criteria analysis method in the valuation of property. XXII FIG International Congress. ACSM-ASRS Conference and Technology Exibition 2002. April 19-26, 2002. Marriott Wardman Park Hotel. Washington, DC USA : abstract volume. FIG technical program. 2002, p. 14. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius-Bronius; Malienė Vida; Bagdonavičius Arvydas. Kadastro sistemos panaudojimas vertinimui. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kadastro sistemos reforma Lietuvoje". Vilnius: 2000, p. 51-56. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Gurskienė Virginija; Matonienė Daiva; Malienė Vida. Рынок недвижимости в Литве. Land use Planing and Land Management '99: International Scientific- Practical Conference: Proceedings. Jelgava: 1999, p. 42-44. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Mitkutė Audra; Malienė Vida. Žemės sklypų vertinimo specifika atliekant sklypų pertvarkymą kaimo vietovėje. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 73-78. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Malienė Vida. Nekilnojamojo turto rinka, jos tikslai ir kriterijai. Valstybės planavimo sistemos įtaka nekilnojamojo turto vertei. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 118-123. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Malienė Vida. Real estate price evaluation by means of multicriteria project assessment methods. Property valuation and investment in Central and Eastern Europe during the transition to free market economy: proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania 6-7th February 1997. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053099, p. 156-170. [M.kr.:02T; 03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2001 - Malienė Vida. VGTU - Tarptautinės matininkų federacijos akademinis narys. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2001, Nr. 3, p. 9-10. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2004 - Weiß Erich; Malienė Vida. Žemės sklypų pertvarkymas Vokietijos Federacinėje Respublikoje : monografija. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 7.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Malienė Vida. Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriterinės analizės metodais : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2000. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 14.143]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2001 - Zakarevičius Algimantas; Malienė Vida. Erich Weiss : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 2.500]