Vida Malienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė; Malienė Vida. Analysis and identification of abandoned agricultural land using remote sensing methodology. Land use policy. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. vol. 82 (2019), p. 709-715. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Dičiūnaitė-Rauktienė Rūta; Gurskienė Virginija; Burinskienė Marija; Malienė Vida. The usage and perception of pedestrian zones in Lithuanian cities: multiple criteria and comparative analysis. Sustainability. Basel: MDPI AG. Vol. 10, iss. 3 (2018), p. 1-22. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2017 - Burinskienė Marija; Bielinskas Vytautas; Podviezko Askoldas; Gurskienė Virginija; Malienė Vida. Evaluating the significance of criteria contributing to decision-making on brownfield land redevelopment strategies in urban areas. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 9, iss. 5 (2017), p. 1-17. [M.kr.:S 004; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Bagdžiūnaitė Renata; Malys Naglis; Malienė Vida. Close-range photogrammetry enables documentation of environment-induced deformation of architectural heritage. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 14, no. 6 (2015), p. 1371-1381. [M.kr.:T 002; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2005 - Malienė Vida; Cibulskienė Diana; Gurskienė Virginija. The Lithuanian real estate taxation system in the context of alien countries. International Journal of Strategic Property Management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 9, no. 1 (2005), p. 17-32. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Malienė Vida; Alexander K. Facility management interpretation in Europe. Podium : 10 Internationales Kolloquium Planungsinstrumente für das Projektmanagement am 19 und 20 Mai 2005 in Leipzig : Sonderheft 2005. 11 Jahrgang. Leipzig: HTWK. ISSN 1438-3926. Jg. 11, Sonderheft 1 (2005), p. 59-63. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Malienė Vida; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Aufgaben Litauens im Hinblick auf Raumplanung und Badenrecht. Les régions en face de l'aménagement du territoire, du droit du foncier et de la protection de l'environnement : 31e Symposium International FESF Strasbourg. Bern: Peter Lang, 2002. ISBN 3906769380, p. 229-244. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2001 - Malienė Vida. Valuation of commercial premises using a multiple criteria decision-making method. Property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0635. Vol. 5, no. 2 (2001), p. 87-98. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2001 - Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Malienė Vida; Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius-Bronius. Die Anwendung der mehrkriteriellen Methode bei der Bewertung von Erholungsgrundstucken. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VII, nr. 4 (2001), p. 327-333. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Malienė Vida. Valuation of commercial premises by the method of multiple criteria analysis. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 6 (2000), p. 457-463. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Malienė Vida. Lyginamosios vertės metodo apžvalga. Bonerio metodas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. T. VI, nr. 1 (2000), p. 46-52. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Malienė Vida; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Daugiakriterinės nekilnojamojo turto analizės vertės nustatymo metodas ir jo taikymas. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 5 (2000), p. 295-306. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
1999 - Malienė Vida; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius-Bronius. Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriteriniu metodu. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 4 (1999), p. 272-284. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Malienė Vida; Gurskienė Virginija; Cibulskienė Daiva; Keith Alexander. The Lithuanian real property taxation in the context of EU countries. Facility Management: Tagungsband, Frankfurt am Main 19. - 21. April 2005. Berlin; Offenbach: VDE Verlag GMBH, 2005. ISBN 3800728842, p. 565-581. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2005 - Malienė Vida. Die Forderung des Umweltschutzes durch die Bodenordnung in Litauen. 33e Symposium International FESF Strasbourg : Recent Developments in Environmental Protection. Vol. 40, Social Strategies. Bern: Peter Lang, 2005. ISBN 3039106120, p. 147-156. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Malienė Vida; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Application of a new multiple criteria analysis method in the valuation of property. XXII FIG International Congress. ACSM-ASRS Conference and Technology Exibition 2002. April 19-26, 2002. Marriott Wardman Park Hotel. Washington, DC USA : abstract volume. FIG technical program. 2002, p. 14. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Kaklauskas Artūras; Raslanas Saulius-Bronius; Malienė Vida; Bagdonavičius Arvydas. Kadastro sistemos panaudojimas vertinimui. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Kadastro sistemos reforma Lietuvoje". Vilnius: 2000, p. 51-56. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Gurskienė Virginija; Matonienė Daiva; Malienė Vida. Рынок недвижимости в Литве. Land use Planing and Land Management '99: International Scientific- Practical Conference: Proceedings. Jelgava: 1999, p. 42-44. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Mitkutė Audra; Malienė Vida. Žemės sklypų vertinimo specifika atliekant sklypų pertvarkymą kaimo vietovėje. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 73-78. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Malienė Vida. Nekilnojamojo turto rinka, jos tikslai ir kriterijai. Valstybės planavimo sistemos įtaka nekilnojamojo turto vertei. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 118-123. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Malienė Vida. Real estate price evaluation by means of multicriteria project assessment methods. Property valuation and investment in Central and Eastern Europe during the transition to free market economy: proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania 6-7th February 1997. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053099, p. 156-170. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2001 - Malienė Vida. VGTU - Tarptautinės matininkų federacijos akademinis narys. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2001, Nr. 3, p. 9-10. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Malienė Vida. It is all about decision making: from property valuation to built environment and land management. The 17th Colloquium „Sustainable decisions in built environment“ and Meeting of EURO working group "OR in sustainable development and civil engineering", 15 May, 2019, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690, p. 15-16. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2004 - Weiß Erich; Malienė Vida. Žemės sklypų pertvarkymas Vokietijos Federacinėje Respublikoje : monografija. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Malienė Vida. Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriterinės analizės metodais : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2000. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 14.143]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2001 - Zakarevičius Algimantas; Malienė Vida. Erich Weiss : literatūros rodyklė. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 2.500]