Mattia Francesco Bado

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Bado Mattia Francesco; Casas Joan Ramon; Barrias António. Performance of rayleigh-based distributed optical fiber sensors bonded to reinforcing bars in bending. Sensors (Switzerland). Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. vol. 18, iss. 9 (2018), p. 1-23. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.643]