Dario Martinelli

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Martinelli Dario. Reflections for a zoosemiotic interpretation of aesthetics. Estetica. Studi e ricerche. Bologna: Il Mulino. ISSN 2039-6635. vol. 8, no. 2 (2018), p. 403-420. [M.kr.:H003; S008] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Martinelli Dario. François Bernard Mâche and zoomusicology: a gigantic heritage. François-Bernard Mâche, le compositeur et le savant face à l'univers sonore. Paris: Hermann, 2018. ISBN 9782705695811, p. 107-122. [M.kr.:H003; S008] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Martinelli Dario. Estimations, plans, narratives: how non human animals deal with future and “Possible worlds”. Predictability and the unpredictable. Life, evolution and behaviour. Roma: CNR Edizioni, 2018. ISBN 9788880802365, p. 255-264. [M.kr.:H001; S008] [Aut.lankų sk.: 0.714]