Milda Žekonytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Černiūtė-Amšiejienė Mantė; Macijauskas Kastytis; Žekonytė Milda. Klaipėdoje - daugiau dėmesio koordinuotam miesto vystymui. Klaipėdos architektūra 2013. Klaipėda: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO). ISSN 2029-9559. 2013, Nr. 13, p. 10-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Žekonytė Milda. Trys diplomai „Vingiui“ festivalyje Lenkijoje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 4, p. 26-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]