Kiril Griazev

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Griazev Kiril; Ramanauskaitė Simona. Web mining taxonomy. 2018 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 26 April 2018, Vilnius, Lithuania. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781538667385, p. 1-4. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Griazev Kiril; Ramanauskaitė Simona. HTML block similarity estimation. 2018 IEEE. 6th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), November 8-10, 2018 Vilnius, Lithuania : proceedings / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781728120003, p. 1-4. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Ramanauskaitė Simona; Griazev Kiril. Similarity estimation for HTML code blocks. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2018, Nr. 48 (1), p. 30-36. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Griazev Kiril; Ramanauskaitė Simona. Duomenų išrinkimo interneto puslapiuose algoritmas, paremtas duomenų tarpusavio panašumu. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius. ISSN 1648-8776. 2017, Nr. 47(1), p. 73-79. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]