Arūnas Žvironas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Plikynas Darius; Žvironas Arūnas; Gudauskis Marius; Budrionis Andrius; Daniušis Povilas; Sliesoraitytė Ieva. Research advances of indoor navigation for blind people: a brief review of technological instrumentation. IEEE Instrumentation and Measurement Magazine. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 1094-6969. Vol. 23, iss. 4 (2020), p. 22-32. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Plikynas Darius; Žvironas Arūnas; Budrionis Andrius; Gudauskis Marius. Indoor navigation systems for visually impaired persons: mapping the features of existing technologies to user needs : review. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 20, iss. 3 (2020), p. 1-19. [M.kr.:S 008; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]