Povilas Daniušis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Plikynas Darius; Žvironas Arūnas; Gudauskis Marius; Budrionis Andrius; Daniušis Povilas; Sliesoraitytė Ieva. Research advances of indoor navigation for blind people: a brief review of technological instrumentation. IEEE Instrumentation and Measurement Magazine. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 1094-6969. Vol. 23, iss. 4 (2020), p. 22-32. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]