Indrė Šikšnelytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Šikšnelytė Indrė; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Baušys Romualdas; Štreimikienė Dalia. Implementation of EU energy policy priorities in the Baltic sea region countries: sustainability assessment based on neutrosophic MULTIMOORA method. Energy policy. London: Elsevier Ltd. ISSN 0301-4215. vol. 125 (2019), p. 90-102. [M.kr.:03S; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2018 - Štreimikienė Dalia; Šikšnelytė Indrė; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Cavallaro Fausto. The impact of greening tax systems on sustainable energy development in the Baltic States. Energies. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1073. vol. 11, iss. 5 (2018), p. 1-29. [M.kr.:02T; 03S; 06T] [Aut.lankų sk.: 2.071]
2018 - Šikšnelytė Indrė; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Štreimikienė Dalia; Sharma Deepak. An overview of multi-criteria decision-making methods in dealing with sustainable energy development issues. Energies. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1073. vol. 11, no 10 (2018), p. 1-21. [M.kr.:02T; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.500]