Povilas Karalkevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Lapušinskij Aleksandr; Karalkevičius Povilas; Bašys Dominykas; Babarskas Erikas; Kunigonytė Kornelija. Reikėjo berniukams... arba kaip technologijos keičia svajones : pokalbis su AGAI Aeronautikos laboratorijos vedėju A. Lapušinskij ir jo studentais. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(18), p. 12-15. [M.kr.:T 001; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]