Paulius Bogdevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Bogdevičius Marijonas; Janutėnienė Jolanta; Didžiokas Rimantas; Razmas Saulius; Skrickij Viktor; Bogdevičius Paulius. Investigation of the hydrodynamic processes of a centrifugal pump in a geothermal system. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 33, iss. 1 (2018), p. 223-230. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Bogdevičius Paulius; Bogdevičius Marijonas; Prentkovskis Olegas. Investigation of dynamic processes in a gearbox with defects. Transport problems = Problemy transportu. Katowice: The Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. vol. 14, iss. 3 (2019), p. 5-15. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Bogdevičius Marijonas; Ružinskas Andrius; Vadluga Vaidas; Bogdevičius Paulius; Kačianauskas Rimantas; Maknickas Algirdas. Investigation of tire force transmission on interaction with slush. Transport problems 2018, X international scientific conference, VII international symposium of young researchers : proceedings. Gliwice: Silesian University of Technology, 2018. ISBN 9788394571764, p. 76-85. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Bogdevičius Paulius; Prentkovskis Olegas; Bogdevičius Marijonas. Transmisijos su kardanine jungtimi parametrų įtaka išcentrinio siurblio charakteristikoms. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 559-564. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Bogdevičius Paulius; Spruogis Bronislovas; Bogdevičius Marijonas. Didelio našumo pneumatinės sistemos kompresorių hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 514-518. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Nikitin Vadim; Bogdevičius Paulius; Bogdevičius Marijonas. Overview of numerical methods for simulating Ranque-Hilsch effect within vortex tubes. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 571-576. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Bogdevičius Paulius; Bogdevičius Marijonas; Prentkovskis Olegas. Investigation of dynamic processes in gearbox with defects. Transport problems 2018, X international scientific conference, VII international symposium of young researchers : proceedings. Gliwice: Silesian University of Technology, 2018. ISBN 9788394571764, p. 783-792. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Bogdevičius Paulius; Žygaitė Ieva; Prentkovskis Olegas; Bogdevičius Marijonas. Transmisijos su kardaniniais velenais dinaminių charakteristikų tyrimas. Jūros krantų tyrimai 2017. 10-osios mokslinės-praktinės konferencijos "Jūros ir krantų tyrimai 2017", vykusios 2017 metų balandžio 26-28 dienomis Palangoje : konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2017. ISSN 2538-7243, p. 38-42. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Bogdevičius Marijonas; Janutėnienė Jolanta; Dabulevičienė Laima; Eglynas Tomas; Bogdevičius Paulius; Razmas Saulius; Nikitin Vadim; Žygienė Rasa. Geoterminės jėgainės gavybinio gręžinio pereinamųjų hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimai. Jūros ir krantų tyrimai 2016 : 9-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2016 balandžio 27-29 d. Klaipėda: [Klaipėdos universiteto leidykla], 2016. ISBN 9789955189015, p. 32-36. [M.kr.:T 003; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Žygienė Rasa; Bogdevičius Marijonas; Bogdevičius Paulius. Dviejų, dėl rato su pažaida ir bėgio sąveikos, maksimalių jėgų nustatymo metodų lyginamoji analizė. Jūros ir krantų tyrimai 2016 : 9-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2016 balandžio 27-29 d. Klaipėda: [Klaipėdos universiteto leidykla], 2016. ISBN 9789955189015, p. 228-232. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Žygienė Rasa; Bogdevičius Paulius. Geležinkelių bėgių defektų tyrimų problemos. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. [D.] VIII, 2012 m. gegužės mėn. 18 d. : [mokslinė konferencija]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISSN 1822-4652, p. 175-180. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]