Dainius Čeponis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Čeponis Dainius; Goranin Nikolaj. Towards a robust method of dataset generation of malicious activity for anomaly-based HIDS training and presentation of AWSCTD dataset. Baltic journal of modern computing (BJMC). Riga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. vol. 6, iss. 3 (2018), p. 217-234. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Čeponis Dainius; Goranin Nikolaj. Towards a robust method of dataset generation of malicious activity on a windows-based operating system for anomaly-based HIDS training. CEUR Workshop Proceedings. Joint Proceedings of Baltic DB&IS 2018 Conference Forum and Doctoral Consortium co-located with the 13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2018), Trakai, Lithuania, July 1-4, 2018 / edited by Audronė Lupeikienė, Raimundas Matulevičius, Olegas Vasilecas. Aachen: CEUR-WS. vol. 2158 (2018), p. 23-32. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Radvilavičius Lukas; Čeponis Dainius. Window API funkcijų sekų perėmimo bibliotekų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 15-19. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Goranin Nikolaj; Čeponis Dainius. Investigation of AWSCTD dataset applicability for malware type classification. International Scientific Journal Security & Future. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering - Industry 4.0. ISSN 2535-0668. vol. 2, iss. 4 (2018), p. 186-189. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Goranin Nikolaj; Čeponis Dainius. Investigation of AWSCTD dataset applicability for malware type classification. II International scientific conference CONFSEC, 10-13 December 2018 Borovbets, Bulgaria. Vol. 2 Information Security, Technical facilities for ensuring security. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0. ISSN 2603-2945. Year 2, iss. 2(4) (2018), p. 152-155. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Čeponis Dainius; Radvilavičius Lukas. Windows API funkcijų stebėjimas, procesų perėmimas ir stebėjimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283027, p. 391-396. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]