Davyd Urbanas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Baltrėnas Pranas; Urbanas Davyd. NOx and CO abatement by applying catalysts with an active coating made of transition non-precious (CuO–Cr2O3, TiO2) and precious (Pt) metals. Environmental progress and sustainable energy. New Jersey: WILEY. ISSN 1944-7442. vol. 38, iss. 4 (2019), p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2019 - Baltrėnas Pranas; Urbanas Davyd. Išmetamų dujų katalitinio valymo nuo azoto oksidų ir anglies monoksido įrenginys ir būdas : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2019. [M.kr.:T 000; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]