Davyd Urbanas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baltrėnas Pranas; Urbanas Davyd; Sukackienė Zita; Stalnionienė Irena; Stalnionis Giedrius; Jasulaitienė Vitalija; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė Loreta. Flue gas purification from NO using supported Cu–Mn and Cu–Mn–Nb catalysts synthesized by electroless metal deposition method. International journal of environmental science and technology. New York: Springer. ISSN 1735-1472. vol. 00, iss. 00 (2020), p. 1-18. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2020 - Baltrėnas Pranas; Urbanas Davyd. Catalytic reduction of NOx by CO using monolith corrugated cylindrical Cu‑Cr‑based catalysts prepared by plasma spray coating. Reaction kinetics, mechanisms and catalysis. Dordrecht: Springer. ISSN 1878-5190. vol. 130, iss. 1 (2020), p. 141-158. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2019 - Baltrėnas Pranas; Urbanas Davyd. NOx and CO abatement by applying catalysts with an active coating made of transition non-precious (CuO–Cr2O3, TiO2) and precious (Pt) metals. Environmental progress and sustainable energy. New Jersey: WILEY. ISSN 1944-7442. vol. 38, iss. 4 (2019), p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij; Urbanas Davyd. Biogas production from chicken manure at different organic loadings using a special zeolite additive (ZeoVit sorbent). Journal of renewable and sustainable energy. Melville, NY: American Institute of Physics. ISSN 1941-7012. vol. 11, iss. 6 (2019), p. 1-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2019 - Baltrėnas Pranas; Urbanas Davyd. Išmetamų dujų katalitinio valymo nuo azoto oksidų ir anglies monoksido įrenginys ir būdas : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2019. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Baltrėnas Pranas; Urbanas Davyd. Išmetamų dujų katalitinio valymo nuo azoto oksidų ir anglies monoksido įrenginys ir būdas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2019. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]