Vincas Šnirpūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Šnirpūnas Vincas; Stupak Eugeniuš; Kačianauskas Rimantas; Kačeniauskas Arnas; Novickij Jurij. Finite element analysis of thermal fields in the pulsed power magnetic field generator. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. 2004, Nr. 4, p. 12-18. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Šnirpūnas Vincas. Forced boundary layer transition effect on the performance of FX63-137 airfoil at low reynolds numbers. Aviation : research Journal of Vilnius Gediminas Technical University : proceedings of the Fifth International Seminar on ''Recent Researh and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education'', held on November 27-29, 2002 Vilnius - Lithuania. Part I. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. VII, no. 1 (2003), p. 40-44. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Šnirpūnas Vincas; Stupak Eugeniuš; Kačianauskas Rimantas; Kačeniauskas Arnas; Novickij Jurij. Finite element analysis of thermal fields and structural behavior of pulsed solenoids. CMM-2005 [Elektroninis išteklius] : Computer methods in mechanics : proceedings : June 21-24, 2005, Czestochowa, Poland. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2005. ISBN 8392160576, p. 1-5. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kačeniauskas Arnas; Kačianauskas Rimantas; Stupak Eugeniuš; Šnirpūnas Vincas; Balevičius Saulius; Novickij Jurij; Žurauskienė Nerija. Coupled magneto-thermo-mechanical problems investigating high magnetic fields. Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. 25-28 May 2005, Santorini Island, Greece. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering, 2005. ISBN 8495999714, p. 1-12. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Šnirpūnas Vincas. Aerodinaminio profilio FX 63-137 su atlenkiama nosele ir užsparniu skaičiuotų charakteristikų palyginimas su eksperimentiniais rezultatais. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 17 d., medžiaga : aviacijos technologijos. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056896, p. 102-110. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Šnirpūnas Vincas. Sparno profilio FX 63-137 aerodinaminių charakteristikų skaičiavimas ir lyginimas su ekperimento rezultatais. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. balandžio 24 d., medžiaga : aviacijos technnologijos. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055857, p. 53-67. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Kačianauskas Rimantas; Kačeniauskas Arnas; Šnirpūnas Vincas; Stupak Eugeniuš; Novickij Jurij. Numerical modelling of mechanical behaviuor of pulsed solenoids. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 127. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Šnirpūnas Vincas; Stupak Eugeniuš; Kačianauskas Rimantas; Kačeniauskas Arnas; Novickij Jurij. Finite element analysis of thermal fields and structural behavior of pulsed solenoids. 16th international conference on computer methods in mechanics CMM-2005 : June 21-24, 2005, Czestochowa, Poland : short papers. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2005. ISBN 8392160525, p. 203-204. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Kačeniauskas Arnas; Kačianauskas Rimantas; Stupak Eugeniuš; Šnirpūnas Vincas; Balevičius Saulius; Novickij Jurij; Žurauskienė Nerija. Coupled magneto-thermo-mechanical problems investigating high magnetic fields. Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. 25-28 May 2005, Santorini Island, Greece. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering, 2005. ISBN 8495999714, p. 225. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Stankevič Voitech; Cimmperman Petras; Novickij Jurij; Kačianauskas Rimantas; Stupak Eugeniuš; Šnirpūnas Vincas; Kačeniauskas Arnas; Löffler Markus J.. Manganite sensor for measurements of magnetic field disturbances of pulsed actuators. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 142-143. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Šnirpūnas Vincas. Žmogiškasis faktorius aviacinėje technikoje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 3.000]
2012 - Šnirpūnas Vincas. Aviacinės technikos teisinė sistema : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 3.000]