Rokas Žalnėravičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Žalnėravičius Rokas; Gedminas Aurimas; Ruzgas Tautgirdas; Jagminas Arūnas. Nanoplatelet MoS2 arrays decorated with Pt nanoparticles for non-enzymatic detection of hydrogen peroxide. Journal of electroanalytical chemistry. Lausanne: Elsevier B.V.. ISSN 1572-6657. vol. 839 (2019), p. 274-282. [M.kr.:N 003; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Žalnėravičius Rokas; Jagminas Arūnas; Kurtinaitienė Marija; Klimas Vaclovas; Paškevičius Algimantas. Gold nanoparticles against clinically isolated pathogens. NanoBio 2018. 1st International conference on Nanotechnologies and Bionanoscience, 24-28 September 2018, Heraklion, Crete : abstract book. Crete: 2018, p. 160. [M.kr.:N 003; N 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]