Asta Slotkienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Slotkienė Asta. Context aware information model for active learning object. Baltic journal of modern computing. Riga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. vol. 6, iss. 2 (2018), p. 155-161. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]