Asta Slotkienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas; Slotkienė Asta; Pakrijauskas Kęstutis. E-mail-based phishing attack taxonomy. Applied sciences. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 7 (2020), p. 1-15. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2019 - Ramanauskaitė Simona; Slotkienė Asta. Hierarchy-based competency structure and its application in e-evaluation. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 9, iss. 17 (2019), p. 1-16. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Karolcik Stefan; Žilinskienė Inga; Slotkienė Asta; Cipkova Elena. Analysis of e-learning environment for geography: opportunities for personalized active learning. Baltic journal of modern computing. Riga: Latvijas Universitate. ISSN 2255-8942. vol. 7, no. 3 (2019), p. 405-418. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Slotkienė Asta. Context aware information model for active learning object. Baltic journal of modern computing. Riga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. vol. 6, iss. 2 (2018), p. 155-161. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]