Asta Slotkienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Ramanauskaitė Simona; Slotkienė Asta. Hierarchy-based competency structure and its application in e-evaluation. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 9, iss. 17 (2019), p. 1-16. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Slotkienė Asta. Context aware information model for active learning object. Baltic journal of modern computing. Riga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. vol. 6, iss. 2 (2018), p. 155-161. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]