Jonas Cicėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Rynkevičienė Rytė; Šimienė Julija; Strainienė Eglė; Stankevičius Vaidotas; Ušinskienė Jurgita; Mišeikytė Kaubrienė Edita; Meškinytė Ingrida; Cicėnas Jonas; Sužiedėlis Kęstutis. Non-coding RNAs in glioma. Cancers. Basel: MDPI AG. ISSN 2072-6694. vol. 11, iss. 1 (2019), p. 1-35. [M.kr.:M001; N010; T005] [Aut.lankų sk.: 2.500]
2017 - Stankevičius Vaidotas; Kunigėnas Linas; Stankūnas Edvinas; Kuodytė Karolina; Strainienė Eglė; Cicėnas Jonas; Samalavičius Narimantas Evaldas; Sužiedėlis Kęstutis. The expression of cancer stem cell markers in human colorectal carcinoma cells in a microenvironment dependent manner. Biochemical and biophysical research communications. San Diego: Elsevier Inc. ISSN 0006-291X. Vol. 484, Iss. 4 (2017), p. 726-733. [M.kr.:N010; T005] [Aut.lankų sk.: 0.571]