Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. Differences of consumer behaviour regarding plastic usage. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. vol. 41, iss. 4 (2019), p. 520-526. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Skačkauskienė Ilona. Image of women’s volleyball in Lithuania perceiving its customer behaviour. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2018, iss. 4, p. 179-190. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Brusokaitė Greta; Widelska Urszula. Relationship between organisational silence and employee demographic characteristics: the case of Lithuanian teachers. Engineering management in production and services. Warsaw: Sciendo. ISSN 2543-6597. vol. 12, iss. 3 (2020), p. 18-27. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Karpovičiūtė Roberta; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. Impact of eco packaging on consumer purchase behavior. Journal of marketing and market studies. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.. ISSN 1231-7853. vol. 27, iss. 9 (2020), p. 13-23. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Widelska Urszula; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Tunčikienė Živilė. Leadership versus customer orientation in an innovative enterprise — a contribution to further exploration. Engineering management in production and services. Warsaw: Sciendo / Bialystok University of Technology Publishing House and ISMSME. ISSN 2543-6597. vol. 10, iss. 4 (2018), p. 21-33. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. Consumer social responsibility: example of cycling service. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas; Warsaw: Vytauto Didžiojo universitetas; De Gruyter Open. ISSN 1392-1142. Nr. 78 (2017), p. 7-18. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Brusokaitė Greta; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. Organizacinės tylos veiksnių raiška ugdymo įstaigose. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Ivanovaitė Dovilė; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. Organizacijos vaidmuo formuojant vartotojų socialinę atsakomybę. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. The role of coach as a leader: what motivates an individual to live an active life?. SGEM 2018. 5th international multidisciplinary scientific conference on Social sciences & arts. Modern science. Issue 1.5 Business and management, 26 August-01 September, 2018 Albena Co., Bulgaria, Vol. 5 : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. ISSN 2367-5659, p. 1137-1145. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. Evaluation of smart tourism change: do Lithuanians still need a service of guide?. SGEM 2018. 5th international multidisciplinary scientific conference on Social sciences & arts. Modern science. Issue 1.4 Economics and tourism, 26 August-01 September, 2018 Albena Co., Bulgaria, Vol. 5 : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. ISSN 2367-5659, p. 297-304. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]