Luiza Usevičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Usevičiūtė Luiza; Baltrėnaitė-Gedienė Edita. Methods for determining lignocellulosic biochar wettability. Waste and biomass valorization. Dordrecht: Springer Netherlands. ISSN 1877-2641. Latest Articles (2019), p. 1-12. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Usevičiūtė Luiza; Baltrėnaitė Edita. Application of pyrogenic carbonaceous product for immobilisation of potentially toxic elements in railway sleepers and polluted soil. International journal of environmental science and technology. New York: Springer. ISSN 1735-1472. vol. 16, iss. 1 (2019), p. 23-36. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Usevičiūtė Luiza; Baltrėnaitė Edita. Potencialiai toksiškų elementų išplovimo iš pirolizės būdu apdirbtų medinių pabėgių vertinimas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 142-150. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Usevičiūtė Luiza; Baltrėnaitė Edita. Potencialiai toksiškų elementų išsiplovimo charakteristikos iš bioanglies, paruoštos iš nevienodomis charakteristikomis pasižyminčių dumblo rūšių. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference of Lithuanian junior researchers "Science - Future of Lithuania" "Environmental Protection Engineering" 7 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 205-211. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Usevičiūtė Luiza; Marčiulaitienė Eglė; Titova Jelena. Syngeneity of metallic elements in biomass and its impact on the adsorptive properties of lignocelluliosic biomass-derived biochar. FESTEM 2019. International symposium on trace elements and minerals, Potsdam-Griebnitzsee, Germany, 2nd to 5th of April 2019 : program & book of abstracts. 2019, p. 142. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2019 - Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė-Gedienė Edita; Usevičiūtė Luiza. Bioanglies hidrofiliškumo didinimo įrenginys ir būdas : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2019. [M.kr.:T 000; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]