Darius Mačiulis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Mačiulis Darius. Krumpliaračių dxf failų importavimas į SOLIDWORKS programą. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, 2020. ISSN 2335-8661, p. 44-48. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Mačiulis Darius. Naujos galimybės mokymo procese taikant CAD programas, palaikančias HTML5. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 132-137. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]