Elena Kocai

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Kocai Elena. Z kartos vertybinis portretas – vartotojiškos visuomenės atspindys?. Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-9569. t. 49, Nr. 2 (2018), p. 32-48. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2012 - Pruskus Valdas; Kocai Elena. Pramogos politikų akiratyje senovės Graikijoje ir Romoje. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 6-14. [M.kr.:H 005; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Monografijos

2010 - Pruskus Valdas; Bieliauskienė Rita; Tamošauskas Povilas; Kocai Elena. Prostitucijos fenomenas : gatvės prostitucija Lietuvoje: raiška, sklaida ir kontrolė : monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. [M.kr.:S 005; S 007] [Aut.lankų sk.: 28.714]