Elena Kocai

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Pruskus Valdas; Kocai Elena. Pramogos politikų akiratyje senovės Graikijoje ir Romoje. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 6-14. [M.kr.:05H; 05S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Monografijos

2010 - Pruskus Valdas; Bieliauskienė Rita; Tamošauskas Povilas; Kocai Elena. Prostitucijos fenomenas : gatvės prostitucija Lietuvoje: raiška, sklaida ir kontrolė : monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. [M.kr.:05S; 07S] [Aut.lankų sk.: 28.714]