Jurga Vestertė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Modulinio projektavimo taikymo paslaugoms problematika. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-7. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Paslaugos sampratos aktualizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Drejeris Rolandas; Vestertė Jurga. New public service development : identifying elements of process model. Journal of System and Management Sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 5, no. 3 (2015), p. 65-83. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Discourse on service modularity: investigating service delivery process. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 600-607. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Drejeris Rolandas; Vestertė Jurga. Naujų viešųjų paslaugų kūrimo proceso modeliavimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]