Vilma Tamulienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Kazlauskienė Eglė; Tamulienė Vilma; Skačkauskienė Ilona. Evaluation model for the components of organizational identity. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845. Vol. 13, No. 3 (2017), p. 119-133. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Tamulienė Vilma; Kazlauskienė Eglė; Pilelienė Lina. Ecologically-conscious consumer purchases in Lithuania. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit. ISSN 1800-5845. Vol. 12, no. 4 (2016), p. 87-96. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Rašimaitė Aušra; Tamulienė Vilma. Integruotos marketingo komunikacijos vystymasis ir iššūkiai praktikoje. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2019, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]